Obwieszczenie BUM.6220.13.2022.SR z dnia: 19 maja 2023 roku

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) informuję, iż Wójt Gminy Suwałki działając z urzędu wydał postanowienie z dnia 19 maja 2023 roku prostujące oczywisty błąd pisarski zaistniały w decyzji Wójta Gminy Suwałki nr BUM.6220.13.2022.SR z dnia 05 lipca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Biała Woda IV, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie BUM.6220.13.2022.SR z dnia: 19 maja 2023 roku
Przewiń do góry
Skip to content