X edycja profilaktycznego konkursu filmowego „PROSTO ZE SZKOŁY”

Rozpoczyna się kolejna X edycja profilaktycznego konkursu filmowego PROSTO ZE SZKOŁY, którego organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, a także Urząd Gminy Suwałki, Urząd Miasta Suwałki, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, Straż Miejska w Suwałkach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Cinema Lumiere w Suwałkach oraz Plaza w Suwałkach.

Celem konkursu jest m.in. :

1. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających, atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.

2. Zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy.

3. Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań.

4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych.

5. Zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych, którzy przygotują materiał filmowy, na temat określonych w regulaminie zagadnień.Poprzez udział w konkursie młodzież będzie mogła ukazać swoje spojrzenia na współczesne zagrożenia i właściwe podstawy wobec nich. Wrażliwość młodych ludzi pozwoli poznać ich stosunek do negatywnych zjawisk i ukazać punkt widzenia problemu oczami osób, których te zagrożenia mogą dotknąć.

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia! Proszę zwrócić uwagę na jakość zgłaszanych materiałów filmowych, szczególnie pod względem obrazu i dźwięku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Regulamin i kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursu w załączniku.

Wójt Gminy Suwałki

/-/

Zbigniew Mackiewicz

X edycja profilaktycznego konkursu filmowego „PROSTO ZE SZKOŁY”
Przewiń do góry
Skip to content