Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo”

W dniu 8 maja 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”.
W ramach projektu zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne plac gminny w msc. Sobolewo, zlokalizowany bezpośrednio przy rzece Czarna Hańcza. Działania projektowe obejmują zakup i montaż: zadaszonego ławostołu, ławek (6 szt.), lamp solarnych (3 szt.), budowę miejsca na ognisko tzw. palenisko oraz montaż skrzynki elektrycznej umożliwiającej m.in. organizację wydarzeń z użyciem sprzętu nagłośnieniowego/ scenicznego i oświetleniowego bez konieczności wynajmu agregatu prądotwórczego.

Z efektów realizacji projektu korzystać będzie głównie lokalna społeczność, zarówno dzieci jak i dorośli oraz turyści uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych, organizowanych na zagospodarowanym w ramach niniejszego zadania placu.

Całkowita wartość projektu: 68 500,00
Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 38 500,00 zł

Zadanie ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo”
Przewiń do góry
Skip to content