Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  MAPA STRONY
Historia
Turystyka
Rolnictwo
Gospodarka
Kultura
Szkolnictwo
Biblioteki
GOPS
GZEAS
OSP
Poradnik interesanta - Struktura o[...]
Rada Gminy
Dokumenty
Współpraca zagraniczna
      Porozumienia
            2004 r.
            2005 r.
      Festyny
Zrealizowane projekty
      Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czarnakowizna i Osowa
      Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Stary Folwark
      Rozbudowa stacji i sieci wodociągowej Nowa Wieś
      Rozbudowa sieci wodociągowej Turówka
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Sobolewo
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś
      I edycja Między Nami Sąsiadami
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biała Woda
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osinki
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zielone I -Zielone II
      ISPA - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
      II edycja Miedzy Nami Sąsiadami
      Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Czarnakowizna i Osowa
      Remont ogrzewania w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku i Przebrodzie
      Pracownia internetowa w Przebrodzie - IKONK@
      Rozwój turystyki aktywnej
      Sąsiedzkie Spotkania nad Wigrami
      Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
      Festyn Suwalszczyzna - Moja Mała Ojczyzna
      Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltowa drogi gminnej
      Remont drogi
      Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Suwałki
      Przebudowa urządzeń zasilania i sterowania oświetlenia drogowego na terenie gm. Suwałki
      Sieć wodociągowa we wsi Biała Woda
      Sieć wodociągowa we wsi Wiatrołuża Pierwsza
      Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego
      Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
      Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
      Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON
      Centra Kształcenia
      Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
      Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Czarnakowizna i Osowa
      Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Stary Folwark
      Rozbudowa stacji i sieci wodociągowej Nowa Wieś
      Rozbudowa sieci wodociągowej Turówka
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Sobolewo
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś
      I edycja Między Nami Sąsiadami
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Biała Woda
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osinki
      Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zielone I -Zielone II
      ISPA - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
      II edycja Miedzy Nami Sąsiadami
      Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Czarnakowizna i Osowa
      Remont ogrzewania w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku i Przebrodzie
      Pracownia internetowa w Przebrodzie - IKONK@
      Rozwój turystyki aktywnej
      Sąsiedzkie Spotkania nad Wigrami
      Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
      Festyn Suwalszczyzna - Moja Mała Ojczyzna
      Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltowa drogi gminnej
      Remont drogi
      Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Suwałki
      Przebudowa urządzeń zasilania i sterowania oświetlenia drogowego na terenie gm. Suwałki
      Sieć wodociągowa we wsi Biała Woda
      Sieć wodociągowa we wsi Wiatrołuża Pierwsza
      Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego
      Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
      Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
      Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON
      Centra Kształcenia
      Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
Ogłoszenia
Przetargi
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
      Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suwałki
            Kierunki zagospodarowania przestrzennego - duża mapa
            Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suwałki
            Uwarunkowania - duża mapa
      Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
            001 Uchwała Nr XXVII/158/98 Rady Gminy w Suwałkach z dnia 02 czerwca 1998 roku
            002 Uchwała Nr XXIX/197/02 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2002 roku
            004 Uchwała Nr XXI/184/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 2004 roku
            003 Uchwała Nr XXIX/199/02 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2002 roku
            005 Uchwała Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 roku
            006 Uchwała Nr XXXIV/291/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 05 maja 2006 roku
            007 Uchwała Nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 05 maja 2006 roku
            008 Uchwała Nr XXXV/303/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2006 roku
            009 Uchwała Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 roku
            010 Uchwała Nr XXXVI/315/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 roku
            011 Uchwała Nr XXXVI/316/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 roku
            012 Uchwała Nr XXXVII/322/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 roku
            013 Uchwała Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 roku
            014 Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2006 roku
            015 Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 lutego 2007 roku
            016 Uchawała Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku
            017 Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku
            018 Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku
            019 Uchwała Nr XI/103/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 listopada 2007 roku
            020 Uchwała Nr XII/109/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 10 grudnia 2007 roku
            021 Uchwała Nr XIV/136/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 roku
            022 Uchwała Nr XIV/137/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 roku
            023 Uchwała Nr XIV/138/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 roku
            024 Uchwała Nr XV/150/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku
            025 Uchwała Nr XVI/169/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 lipca 2008 roku
            026 Uchwała Nr XVII/177/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 roku
            027 Uchwała Nr XVIII/184/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 października 2008 roku
            028 Uchwała Nr XVIII/186/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 października 2008 roku
            029 Uchwała Nr XXVI/270/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 sierpnia 2009 roku
            030 Uchwała Nr XXVI/271/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 sierpnia 2009 roku
            031 Uchwała Nr XXVI/272/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 sierpnia 2009 roku
            032 Uchwała Nr XXIX/292/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 roku
            033 Uchwała Nr XXIX/293/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 16 listopada 2009 roku
            034 Uchwała Nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 roku
            035 Uchwała Nr XXXVI/355/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku
      Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
            WNIOSEK
            WNIOSEK
Podatki
Ochrona Środowiska
      Gospodarka Odpadami
            Wnioski o wydanie zezwolenia
            Wykaz odbiorców stałych i płynnych z terenu Gminy Suwałki
            Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki
            Zbiórka baterii
            Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
            Plan Gospodarki Odpadami Gminy Suwałki
            Program Ochrony Środowiska
            Informacja
            Informacja
            INFORMACJA
            INFORMACJA
      Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
            Zarządzenie Nr 43/05 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 grudnia 2005 r.
            zaopatrzenie bez kategorii
      Azbest
            ZARZĄDZENIE Nr 143-09
            Informacja
            Informacja
            Informacja
            Informacja
            Informacja
            Informacja
      Usuwanie drzew i krzewów
      Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wója Gminy Suwałki
            Protokół
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszcze Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            OBWIESZCZENIE
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
            Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki
      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
KOMUNIKACJA
      PKS
      PKP
PRZETARGI
REALIZACJE
OBWIESZCZENIA
OGŁOSZENIA
WŁADZE
GALERA
O GMINIE


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Created by ONAVI & KANET.EU