Punkt konsultacyjno-informacyjny dla programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 11 października 2023 r. do porozumienia  z dnia 20.07.2019r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Suwałki, nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze, który służy mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. 

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

  • osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, I piętro,
  • telefonicznie: 451 165 706 w godzinach pracy punktu,
  • e-mail: oze@gmina.suwalki.pl.

Punkt informacyjny działa:
Poniedziałek, Środa: 8:00-16:00

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Program „Czyste Powietrze”

Celem  Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny. Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/strona-glowna-programu

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Suwałki w liczbach  (stan na dzień 31.03.2024 r.)

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 341
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 178
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 287 887 zł


Punkt konsultacyjno-informacyjny dla programu „Czyste Powietrze”
Przewiń do góry
Skip to content